Stassen Palazzo overvallen door Audioclub Limburg

afbeelding van RogerPoulussen
RogerPoulussen

Normaal wordt een demoavond gevuld door een winkelier, importeur of persoon op onze thuislocatie in Geleen. Deze keer waren we uitgenodigd om met zijn allen een bezoek te brengen aan de firma Stassen in Tegelen. Het ei voor dit bezoek werd in december vorig jaar gelegd, toen Marcel Stassen ons uitnodigde voor dit bezoek.

Een afspraak werd gemaakt en de aprildemo in ons thuishonk werd verruild voor een winkelbezoek. In eerste instantie had ik gedacht dat er zo 20 leden gehoor zouden geven aan de oproep om naar Tegelen te komen. Blijkbaar was de nieuwsgierigheid gewekt, want er stonden 28 leden aan de poort te rammelen om het winkelpand van Stassen te mogen betreden.
Nu is “winkelpand” misschien een ietwat karige uitdrukking voor het kasteel waar de firma Stassen in gehuisvest zit. Feit is echter dat ruim voor aanvang een meute luisterhongerige audioliefhebbers voor de deur stonden.

Door externe invloeden was Marcel Stassen iets verlaat, waardoor menig lid al zenuwachtig begon te ijsberen met de vraag of het wel door zou gaan.
Een kleine 10 minuten te laat arriveerde Marcel, wat betekende dat we allemaal naar binnen konden. Marcel leidde ons gelijk naar de grote zaal alwaar een korte geschiedenisles over de firma Stassen volgde.

Die geschiedenis kan iedereen op de Stassen-site zelf lezen: http://www.stassen.nl/over-stassen-hifi
Saillant detail is wel dat het eigenlijk de vrouw van Math Stassen was die een winkel wilde beginnen, maar dan in mode. Aangezien zij getrouwd was met een elektro-ingenieur, vond haar vader dat het misschien verstandiger was een zaak te openen die iets in de elektro deed.

Na deze inleiding werd er muziek gedraaid. Begonnen werd met de nieuwe Marantz CD-10 en PM-10, die via Ensemble kabels een stel gigantische Triangle Magellan Grand Concert aanstuurde. In dit verslag helaas geen playlist, want dat was ondoenlijk, gezien de groep in drie delen werd opgesplitst.
Eenmaal opgesplitst geen een groep naar een kleinere zaal waar een set rondom een stel PMC luidsprekers stond opgesteld. Een andere groep ging naar een ruimte waar een grote hometheater-opstelling stond
Marcel vertelde natuurlijk overal kort wat er allemaal te zien en te beluisteren viel, maar was ook druk bezig om alle groepjes bezig te houden. Omdat hij niet overal tegelijk bij kon zijn, mochten de leden vrijuit met alle apparatuur spelen. Als er een andere luidspreker gewenst was, dan kon dat dus ook.
Zoiets zeg je niet tegen dovemansoren. De leden voelden zich als de spreekwoordelijke kinderen in een snoepwinkel.

Indrukwekkend was het “geweld” dat de grote hometheater set liet horen. Vloeren en wanden trilden vrolijk mee. Er werd een demo getoond van het Auro systeem, tegenhanger van Dolby Atmos en volgens Marcel ook nog beter.

In een andere ruimte stond dus een Marantz set die een stel PMC luidsprekers aanstuurde. De Marantz versterker werd weldra geruild voor een Sugden klasse A versterker, die eerst een paar minder grote Triangle luidsprekers aanstuurde, maar even later toch weer de PMC luidsprekers. Persoonlijk vond ikd e Sugden met PMC beter dan Marantz met PMC en deSugden met Triangle. Maar smaken verschillen en er waren dus ook liefhebbers voor de andere combi’s.

Er waren nog meer ruimtes waar ook overal iets moois stond te spelen. Ik ben ze echter niet allemaal na gelopen. Maar wil je een leuke en luisterrijke dag ervaren, is een bezoek aan de Palazzo zeker de moeite waard.

Al met al hebben de leden zich goed vermaakt in het audio kasteel van Stassen. Dat blijkt wel uit het feit dat laat in de avond Marcel nog alle ruimtes na moest gaan om alle “verborgen” leden alsnog te verzoeken het pand te verlaten, want het was immers al laat genoeg.

Tot slot wil ik vanaf deze plek wil de firma Stassen en in het bijzonder Marcel Stassen hartelijk danken voor de uitnodiging en de realisatie van deze avond.